Galleri Zest är ett konstgalleri för samtidskonst drivet av Tiana Selestad.

Follow Us

Search

Integritetspolicy

Galleri Zest AB värnar om din personliga integritet och har som mål att vara så transparenta som möjligt gällande vår hantering av personuppgifter. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandling, hur länge vi sparar uppgifterna om dig och dina rättigheter mm.

1. Allmänt

Galleri Zest AB vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, branschregler och gängse normer. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

2. Personuppgiftsansvarig

Galleri Zest AB, org.nr 559241-5581, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på hemsidan och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på denna sida.

3. När samlar vi in personuppgifter och varifrån?

Galleri Zest samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder Galleri Zests hemsida, om du ber om information kring ett konstverk, anmäler dig till något av våra event eller köper något av våra konstverk. Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss, samlar vi även in uppgifter från samarbetspartners, adressregister, branschregister och liknande.

4. Hur använder vi dina personuppgifter?

Galleri Zest hanterar och använder dina personuppgifter för att:

  1. fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund
  2. för informationssyfte
  3. i marknadsföringssyfte
  4. för upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter

Behandlingen av dina uppgifter enligt ovan punkt 1 och 2 görs för att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig. Exempel på detta kan vara utskick där vi hanterar ditt köp och ger dig information kring betalning eller konstverket i fråga.

Behandling av dina personuppgifter enligt ovan punk 3 görs efter en intresseavvägning eller efter att du lämnat samtycke till behandlingen. I marknadsföringssyfte vill vi kunna erbjuda dig relevanta erbjudanden och information om konst som kan vara av intresse för dig. Du har givetvis möjlighet att när som helst motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ner i denna policy.

Delar vi dina personuppgifter med 3:e part?

Om det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser till dig som kund. Detta gäller om vi ska leverera ett konstverk, då måste transportföretaget erhålla namn och adress till er för att kunna leverera konsten.

5. Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi sparar uppgifterna så länge vi tror att du har nytta av vår kommunikation och du inte har valt att aktivt tacka nej.

Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

6. Rätt att begära rättelser, radera uppgifter, registerutdrag och invända mot direktmarknadsföring

Du har rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade.

Du har rätt att få ett registerutdrag för att veta vilka uppgifter om dig vi behandlar.

Du har rätt att få dina uppgifter raderade om:

  • de uppgifter som vi behandlar inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för
  • du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse eller om du invänder mot behandling för direktmarknadsföring. Tänk på att du alltid kan påverka vilka kanaler du vill få direktutskick genom, tex kan du välja att endast få erbjudanden via email men inte post.

Du kan även när som helst återkalla ditt samtycke eller invända till hantering av att uppgifter om dig lagras och behandlas.

Vänd dig i så fall till:

Emailinfo@gallerizest.se
Telefon: +46 70 718 80 92
Post: Galleri Zest AB
C/O Selestad, Kantorsvägen 16, 746 96 Skokloster, Sweden

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.